O nas arrow Realizacje
Zrealizowane inwestycje
Przedsiębiorstwo zrealizowało szereg inwestycji o profilu inżynieryjnym, instalacyjnym i budowlanym m. innymi: 
 1. Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Pilzno.
 2. Oczyszczalnia ścieków dla miejscowości Pilzno.
 3. Stacja Uzdatniania wody w miejscowości Zawichost.
 4. Budowa Ujęcia wody pitnej wraz ze stacją uzdatniania wody w Pysznicy.
 5. Sieci wodociągowe dla Gminy Pysznica w miejscowościach Kłyżów, Jastkowice, Pysznica, Krzaki.
 6. Budowa zbiornika na wodę pitną w miejscowości Krzaki Gmina Nisko.
 7. Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią na osiedlu Hutnik w Stalowej Woli.
 8. Remont silosów dla Dosse Poland w Kaliszu.
 9. Remont silosów dla Dosse Poland w Sandomierzu.
 10. Oczyszczalnia ścieków dla Gminy Harasiuki.
 11. Kanalizacja sanitarna dla Gminy Nisko w miejscowości Warchoły.
 12. Kanalizacja sanitarna dla Gminy Nisko w miejscowości Racławice.
 13. Budowa fundamentów dla malarni   Mostostalu w Rudniku nad Sanem.
 14. Budowa sieci zewnętrznych na budowie MAKRO w Markach k/Warszawy.
 15. Budowa zbiornika wody pitnej w miejscowości Sieraków Gmina Harasiuki.
 16. Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Hutnik w Stalowej Woli.
 17. Budowa sieci zewnętrznych na budowie Elektrociepłowni Nowa Sarzyna.
 18. Remont budynku Urzędu Gminy w Pysznicy.
 19. Remont budynku Zakładu Komunalnego w Pysznicy.
 20. Sieci zewnętrzne Super Marketu  REAL w Lublinie.
 21. Wykonanie stanu 0 Szkoły Podstawowej w Krzakach.
 22. Kanalizacja sanitarna w ulicy Szopena w Nisku.
 23. Wykonanie supermarketu w miejscowości Świdnik.
 24. Ściana do wspinaczki ćwiczeń  w miejscowości Harasiuki.
 25. Fundamenty dla Zbiorników Paliw w Rejowcu Poznańskim.
 26. Remont Pawilonu Handlowego w miejscowości Harasiuki.
 27. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Kraśnik.
 28. Pawilon Champion w miejscowości Kraśnik.
 29. Sieci zewnętrzne dla Centrum Handlowego MAKRO w Krakowie.
 30. Budowa Szkoły Podstawowa w miejscowości Gózd Gmina Harasiuki.
 31. Pawilon Champion w miejscowości Puławy.
 32. Budowa Magazynu soli dla Krajowej Dyrekcji Dróg Publicznych w Nisku.
 33. Sieć wodociągowa w ulicy Szopena dla Gminy Nisko.
 34. Budowa sali gimnastycznej w Krzeszowie Górnym Gmina Harasiuki.
 35. Kanalizacja deszczowa, sanitarna i sieć wodociągowa w miejscowości Werbkowice.
 36. Kanalizacja deszczowa w ulicy Trojanowskiego w Stalowej Woli.
 37. Budowa Elektrociepłowni w miejscowości LUBLIN.
 38. Kanalizacja sanitarna w ulicy 3-go maja w miejscowości Nisko.
 39. Przepompownia wody pitnej w miejscowości Bojanów.
 40. Przepompownia próżniowa ścieków sanitarnych na osiedlu Malce Gmina Nisko.
 41. Sieć wodociągowa w miejscowości Nowosielec Gmina Nisko.
 42. Stacja Uzdatniania wody pitnej w miejscowości Nowosielec Gmina Nisko.
 43. Budowa Przepompowni wody Pitnej w miejscowości Oblęborek.
 44. Pompownia wody pitnej w miejscowości Raciborz.
 45. Przepompownia ścieków w miejcowości Racławice Gmina Nisko.
 46. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Moskale Gmina Nisko.
 47. Sieć wodociągowa w ul. 1000 lecia w Nisku.
 48. Budowa salonu samochodowego SKODA w Świdniku.
 49. Przebudowa skrzyżowania w miejscowości Rozwadów.
 50. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Podwolina Gmina Nisko.
 51. Kanalizacja sanitarna w ul. Andersa w Stalowej Woli.
 52. Kanalizacja sanitarna i deszczowa na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Irenie.
 53. Roboty instalacyjne i ocieplenie Zespołu Szkól w Annopolu.
 54. Kanalizacja deszczowa w ulicy Okulickiego w Stalowej Woli.
 55. Przepompownia wody pitnej w miejscowości Pińczow.
 56. Budowa parkingów na terenie Szpitala w Stalowej Woli.
 57. Ujęcie wody pitnej wraz ze stacją uzdatniania wody pitnej w miejscowości Sigiełki Gmina Krzeszów nad Sanem.
 58. Sieci wodociągowe dla  miejscowościach Sigiełki, Bystre, Kustrawa Gmina Krzeszów nad Sanem.
 59. Ujęcie wody pitnej ze stacją uzdatniania wody pitnej w miejscowości Nowa Wieś Gmiona Harasiuki.
 60. Siec wodociągowa w miejscowości Kończyce Gmina Nisko.
 61. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Barce Gmina nisko.
 62. Przełożenie sieci zewnętrznych na budowie obwodnicy w Stalowej Woli.
 63. Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Busko – Owczary.
 64. Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Rozwadów.
 65. Budowa budynków mieszkalnych przy ulicy Marcina Filipa w Rzeszowie.
 66. Kanalizacja sanitarna z przepompownią ścieków w miejscowości Harasiuki.
 67. Rozbudowa młyna w miejscowości Kzeszów Górny.
 68. Droga na osiedlu 1000 lecia w Nisku.
 69. Sieć wodociągowa w miejscowości Racławice Gmina Nisko.
 70. Przepompownia wody pitnej w miejscowości Korabina Gmina Bojanów.
 71. Przebudowa hydroforni w miejscowości Nowa Sarzyna.
 72. Oczyszczalnia ścieków przy wysypisku w miejscowości Stalowa Wola.
 73. Sieć wodociągowa w ulicy Krzeszowskiej w zarzeczu.
 74. Sieci wodociągowe na osiedlu Błonie Gmina Nisko.
 75. Budowa hal dla zakładu Toora Poland S.A w Nisku.
 76. Budowa świetlicy środowiskowej w miejscowości Łętownia Gmina Nowa Sarzyna.
 77. Budowa trybuny zadaszonej dla klubu sportowego „SOKÓL” w Nisku.
 78. Sieć wodociągowa w ulicy Daszynskiego w Nisku.
 79. Sieć wodociągowa w ulicy Kilińskiego i Kościuszki w Nisku.
 80. Budowa budynku Inwentarskiego w Kępiu Zaleszańskim.
 81. Siec wodociągowa w miejscowości Nowa Wieś Gmina nisko.
 82. Sieć wodociągowa w ulicy Polnej Gmina Nisko.
 83. Sieć wodociągowa na osiedlu Warchoły Gmina Nisko.
 84. Kanalizacja sanitarna w ulicy Polnej Gmina Nisko.
 85. Kanalizacja deszczowa łącząca ulicę Długą z Rzeszowską w Nisku.
 86. Budowa stacji paliw przy ulicy Sandomierskiej w Nisku.
 87. Sieć wodociągowa w ulicach Bema, Krótkiej i Kilińskiego w Nisku.
 88. Kanalizacja deszczowa odwadniająca osiedle 1000 lecia w Nisku.
 89. Sieci zewnętrzne na budowie przejścia granicznego w Krościenku.
 90. Budowa Oczyszczalni ścieków na budowie przejścia granicznego w Krościenku.
 91. Sieci zewnętrzne na budowie SUW w Stalowej Woli.
 92. Budowa zbiornika wody pitnej na budowie Stacji Uzdatniania Wody Pitnej w Stalowej Woli.
 93. Remont komór filtracyjnych na budowie SUW w Jeziórku.
 94. Budowa pawilonu handlowo – usługowego przy Al. Jana Pawła II w Stalowej Woli.

Poza w/w inwestycji przedsiębiorstwo wykonało również dużo inwestycji małych.Zamówienia realizujemy dla budżetu państwa w ramach zamówień publicznych, dla inwestorów prywatnych oraz  osób fizycznych.